Sporty walki- dbanie o własne zdrowie jest najważniejsze

23 listopada 2017 0 Comments

Sporty walki to dyscyplina coraz bardziej popularna wśród młodzieży i młodych dorosłych. Oparte na różnego typu stylach uderzeń (i innych działań) dyscypliny sportowe wymagają nie tylko odpowiednich treningów, ale również wyposażenia.

Do sportów walki zaliczyć możemy m.in. boks, karate, taekwondo czy judo i MMA (mieszane sztuki walki). Bez względu na rodzaj stosowanej podczas treningów oraz zawodów techniki każdy zawodnik musi posiadać dostosowany do swojego sportu strój. Wiele stających w walczące szranki osób nie pamięta jednak o ochronie zębów.

Zęby złożone z najtwardszych na świecie minerałów pomimo że odporne na uderzenia mechaniczne, również posiadają swoją wytrzymałość. Wielokrotne uderzenia, a także ubytki zębowe zmniejszają dość znacznie ich odporność. Nie mniejszą rolę w patogenezie tego zjawiska odgrywa dieta oraz uwarunkowania genetyczne. Część osób bez względu na warunki środowiskowe posiada słabsze (w stosunku do populacji) zęby lub zębodoły (osadzone są w nich zęby), co przekłada się bezpośrednio na gorszą jakość zębów.

Ochraniacze na zęby to świetna alternatywa dla masek (stosowane m.in. w szermierce, która także jest sportem walki) zakrywających całą twarz. Nie każda z dyscyplin dopuszcza założenie tego typu maski (np. boks, czy MMA i judo), dlatego wybór ochraniacza wydaje się strzałem w dziesiątkę. Aktualnie produkowane ochraniacze zębowe najczęściej wykonane są z tworzywa termoplastycznego. Możliwość dokładnego dopasowania ich do wybranego łuku zębowego (bądź też dwóch) pozwala na lepszą ochronę zębów sportowca. Zadaniem tego typu ochraniacza jest nie tylko przeciwdziałanie urazom mechanicznym zębów dokonanym przez osoby trzecie, ale również dokonanym w ferworze walki przez samego zainteresowanego.
Duża rozbieżność cenowa pomiędzy ochraniaczami pozwala na wybór odpowiedniego każdej osobie.